• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์

วิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารตำรวจ

วันที่ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 - 10.00 น.

      ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิช ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM ๑๓๖๘ กิโลเฮิร์ตและระบบ FM ๑๐๑.๗๕ MHz. จากประชาชนและได้ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพราะมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมายและให้ช่วยกันดูแลลูกหลายเยาวชนติดเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดซึ่งมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมาก จากจับกุมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการนำรถไปแข่งรถในทางเดินรถมักจะเจอยาเสพติดด้วย

โครงการ "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ"

วันที่ (4 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น.

      ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.อ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.อานนท์ เหล็กดี รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.ธนานนท์ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ พลทามูล สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สมควร ละสระน้อย รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.บุญมี ดีรัมย์ รอง สว. จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, จนท.สายตรวจจราจร และสายตรวจ 191

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน

วันที่ (2 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 - 12.00 น.

     ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์  โสตถิยาภรณ์, ร.ต.ต.องอาจ  พันวัน, ด.ต.ชนะพัฒน์  เฉลิมรัมย์  พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน, ตัดหญ้า, ตกแต่งกิ่งไม้, ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านสะแกซำ หมู่ที่ 3 ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มเติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย

วันที่ (1 สิงหาคม 2563)

     พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์  โสตถิยาภรณ์, ร.ต.ต.จำเนียน ปิ่นแก้ว, ร.ต.ต.องอาจ พันวัน, ด.ต.ชนะพัฒน์ เฉลิมรัมย์, ด.ต.อรรถพล เกรัมย์, สายตรวจตำบลกลันทา/สวายจีก/กระสัง/บ้านบัว พร้อมด้วยวิทยากรจาก รพ.บุรีรัมย์/รพ.ชุมชนสวายจีก  ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มเติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย

พิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 19.00 น.

     พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น.

     พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 06.00 น.

     พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ และแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์