ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์

งานชุมชนสัมพันธ์ ออกพบปะผู้นำชุมชน

วันที่ (28 ม.ค. 64) เวลา 11.00 น.

      ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมาย พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.ฯ และชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ออกสำรวจหมู่บ้านเป้าหมาย พบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชน,ศึกษาข้อมูลชุมชนด้านความจำเป็นพื้นฐาน ข้อมูลกี่ยวกับท้องถิ่น  ตรวจเยี่ยมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 อย่าการ์ดตกเด็ดขาด โดยได้แจกจ่ายคู่มือประชาชน,แผ่นพับ ให้กับประชาชน ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ต.หนองตาด อ.เมือง  กำชับหากพบผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ให้แนะนำไปตรวจคัดกรอง/แจ้งผู้นำชุมชนหรือ รพ.สพ.ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด จึงได้แนะนำให้ปฎิบัติตามมาตรการหลัก ดังนี้
     1. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
     2. มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
     3. หมั่นล้างมืออ่างด้วยสบู่ เจล และแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ
     4. กำชับในมาตรการ เพิ่มระยะห่างในสังคม Social distancing

ชุดมวนชนสัมพันธ์ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ประชาสัมพันธ์ถึงการตากข้าวบนถนน

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 07.00 น.

      พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ถนนเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารตำรวจ

วันที่ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 - 10.00 น.

      ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิช ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM ๑๓๖๘ กิโลเฮิร์ตและระบบ FM ๑๐๑.๗๕ MHz. จากประชาชนและได้ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพราะมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมายและให้ช่วยกันดูแลลูกหลายเยาวชนติดเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดซึ่งมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมาก จากจับกุมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการนำรถไปแข่งรถในทางเดินรถมักจะเจอยาเสพติดด้วย

โครงการ "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ"

วันที่ (4 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น.

      ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.อ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.อานนท์ เหล็กดี รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.ธนานนท์ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ พลทามูล สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สมควร ละสระน้อย รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.บุญมี ดีรัมย์ รอง สว. จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, จนท.สายตรวจจราจร และสายตรวจ 191

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน

วันที่ (2 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 - 12.00 น.

     ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์  โสตถิยาภรณ์, ร.ต.ต.องอาจ  พันวัน, ด.ต.ชนะพัฒน์  เฉลิมรัมย์  พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน, ตัดหญ้า, ตกแต่งกิ่งไม้, ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านสะแกซำ หมู่ที่ 3 ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มเติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย

วันที่ (1 สิงหาคม 2563)

     พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์  โสตถิยาภรณ์, ร.ต.ต.จำเนียน ปิ่นแก้ว, ร.ต.ต.องอาจ พันวัน, ด.ต.ชนะพัฒน์ เฉลิมรัมย์, ด.ต.อรรถพล เกรัมย์, สายตรวจตำบลกลันทา/สวายจีก/กระสัง/บ้านบัว พร้อมด้วยวิทยากรจาก รพ.บุรีรัมย์/รพ.ชุมชนสวายจีก  ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มเติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย