ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


สำรวจข้อมูลท้องถิ่นหมู่บ้าน ปัญหาชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

 • 216556.jpg
 • 216558.jpg
 • 216651.jpg
 • 216758.jpg
 • 216759.jpg
 • 216760.jpg
 • 216761.jpg
 • 216767.jpg
 • 216768.jpg
 • 216776.jpg
 • 216777.jpg
 • 216784.jpg

วันที่ (๒๒ พ.ค. ๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ศิริวัฒน์  สมกิจศิริ  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์  มอบหมายให้ พ.ต.ต.ธนานนท์ ไชยสิน  สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์  โสตถิยาภรณ์  รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ออกสำรวจหมู่บ้านเป้าหมายในการแสวงหาความร่วมมือ สำรวจข้อมูลท้องถิ่นหมู่บ้าน ปัญหาของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของชุมชน

เพื่อนำมาวิเคระห์วางมาตรการแก้ไขต่อไป ณ บ้านสวัสดี หมู่ที่ ๓ ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  พบนายบุญเลิศ  ไกรแก้ว ผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับ กำลังช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน จัดบริบทชุมชน ให้สวยงาม เพื่อรับการตรวจประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑