ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ประกอบพิธีเนื่องใน“วันตำรวจ” ประจำปี 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562

     พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องใน“วันตำรวจ” ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ(ส่วนกลาง)ภ.จว.บุรีรัมย์, สภ.เมืองบุรีรัมย์, ตำรวจพิสูจน์หลักฐานบุรีรัมย์, คณะแม่บ้าน, กต.ตร.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ และ กต.ตร.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดยกิจกรรมในงานได้มีการประกอบพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พิธีอ่านคำกล่าวผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันตำรวจ พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตำรวจ และชุมชนมวลชนดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ ที่มีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ จำนวน 517 ทุน รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท

ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2405 โดยมีชื่อเรียกว่ากองโปลิศ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่อยมา กระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2458 มีการประกาศรวมกรมพลตระเวนกับตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีวันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492

กระทั่งเมื่อปี 2560 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทย ให้เป็นวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์