ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 ถึง 10.00 น.

     ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM 1368 กิโลเฮิร์ตและระบบ FM 101.75 เม็กกะเฮิร์ตได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันเหตุร้ายต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในบริเวณงานประจำปีหรืองานบุญประเพณีและมีการทะเลาะเบาะแว้งทำร้ายร่างกายกันโดยใช้อาวุสต่างๆนาๆและทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยเฉพาะ ผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านไม่ให้ก่อเหตุการหรือไม่ให้มีการทะเลาะวิวาท ทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในการประเพณีลอยกระทงจะถึงนี้ไม่ให้มีการเล่นประทัดดอกไม้ไฟ รวมถึงจุดโคมไฟ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ด้วย

ข่าวสารทาง Facebook : ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ