ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 ถึง 10.00 น.

          ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา  ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM 1368 กิโลเฮิร์ตและระบบ FM 101.75 เม็กกะเฮิร์ต ได้ประชาสัมพันธ์ุถึงเรื่องตากข้าวตามผิวการจราจรซึ่งอาจนำมาถึงอุบัติเหตุและอาจาทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายจราจรและป้องกันอาชญากรรมขโมยทรัพย์สินผลผลิตจากเกษตรที่ประชาชนนำมาตากไว้