ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

โครงการ Big Cleaning Day

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.

     พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานในกิจกรรมการจัดทำโครงการ BIG CLEANING DAY ของ ภ.จว.บุรีรัมย์ โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรม ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ/ศอ.ปส./กก.สืบสวน/กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , สภ.เมืองบุรีรัมย์ , นปพ./ชุดปฏิบัติการ ภ.จว.บุรีรัมย์ , หน่วยสันติบาล , พิสูจน์หลักฐาน จว.บุรีรัมย์ , สหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยสนับสนุน พนักงานเทศกิจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ , เทศบาลตำบลอิสาณ ณ บริเวณลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป