ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน เมษายน 2563

วันที่ (22 เมษายน 2563) เวลา 09.30 - 10.00 น.

     ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM 1368 กิโลเฮิร์ตและระบบ FM 101.75 เม็กกะเฮิร์ต ได้ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส (COVID-19) ให้ดูแลตัวเอง ล้างมือบ่อยๆใช้หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาและในขณะนี้ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจในอำนาจหน้าที่และขอความร่วมประชาชนไม่ให้ออกนอกพื้นที่ที่กำหนดเพื่อเป็นการลดจำนวนคนป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว และได้ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนในช่วง นี้มักจะมีพายุฤดูรัอนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมักจะเกิดฝนฟ้าคะนองและมักจะมีผู้คนบาดเจ็บล้มจากสาเหตุฟ้าผ่าจำนวนจึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้หลบในที่ปลอดภัย