ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ (22 เมษายน 2563) เวลา 13.00 - 15.00 น.

     ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์,ข้าราชการตำรวจชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ทางรถยนต์สายตรวจ(รถยนต์โล่) พบปะผู้นำชุมชน/ประชาชนในหมู่บ้าน และตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านฯ ดังนี้

1. บ้านหลักหิน หมู่ที่ 19 ต.สวาสจีก อ.เมือง

2. บ้านพลวง หมู่ที่ 16 ต.สวายจีก อ.เมือง

3. บ้านสวายจีก หมู่ที่ 2 ต.สวายจีก อ.เมือง

4. บ้านสวายจีก หมู่ที่ 14 ต.สวายจีก อ.เมือง

5. บ้านสวายจีก หมู่ที่ 1 ต.สวายจีก อ.เมือง

6. บ้านปรือพัฒนา หมู่ที่ 28 ต.สวายจีก อ.เมือง

7. บ้านปริงเปน หมู่ที่ 1 ต.หลักเขต อ.เมือง

8. บ้านเขตสามัคคี หมู่ที่ 8 ต.หลักเขต อ.เมือง

9. บ้านเขตสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ต.หลักเขต อ.เมือง

10.บ้านหลักเขต หมู่ที่ 2 ต.หลักเขต อ.เมือง

11.บ้านหลักเขตประชาสรรค์ หมู่ที่ 14 ต.หลักเขต อ.เมือง

12. บ้านเขตพัฒนา หมู่ที่ 19 ต.หลักเขต อ.เมือง

     ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน/ขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติตามประกาศประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหว้ตบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการปิดบ้านเพื่อหยุดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรมย์ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เม.ย. 2563 และประกาศของรัฐบาล เรื่องห้ามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิวระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของทุกวัน) ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 อย่างเคร่งครัด

ผลการปฏิบัติ : ประชาชนรับทราบ เข้าใจเป็นอย่างดี พร้อมให้ความร่วมมือและฝ้าวิกฤติโควิด19 ไปด้วยกัน