• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


โรงเรียนภัทรบพิตร

 

 

    โรงเรียนภัทรบพิตร เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

 

ที่อยู่137 ม.11 เสม็ด เมือง บุรีรัมย์ 31000