ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก วีรพล  เจริญศิริ

พลตำรวจตรี ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

   
 พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์
 

พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

 

พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

   
 พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย  พันตำรวจเอก
 

พันตำรวจเอก นิธิศ  ปิติธีรโชติ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

 

พันตำรวจเอก ปริญญา  พรเดชาพิพัฒ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

 พันตำรวจเอก พันตำรวจเอก -

พันตำรวจเอก ก้องชาติ  เลี้ยงสมทรัพย์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์


พันตำรวจเอก ก้องชาติ  เลี้ยงสมทรัพย์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์