ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน มกราคม 2559 กับ เดือน มกราคม 2560

ประเภทความผิด

ม.ค. 59

ม.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

6

6

0

0

 

88.94

   

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

1

1

           

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

4

4

           

1.3 พยายามฆ่า

1

1

           

1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส

    - ทำร้ายร่างกายไม่สาหัส

               

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

    - พรากผู้เยาว์

               

 

ประเภทความผิด

ม.ค. 59

ม.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

6

6

9

5

 

78.55

 

 

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

           

 

 

2.2 ชิงทรัพย์

           

 

 

2.3 วิ่งราวทรัพย์

   

1

1

   

 

 

2.4 ลักทรัพย์

1

1

3

3

   

 

 

2.5 กรรโชกทรัพย์

           

 

 

2.6 ฉ้อโกง

    - เจ้าหนี้โกง

3

3

3

1

     

 

2.7 ยักยอกทรัพย์

1

1

2

0

     

 

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

1

1

         

 

2.9 รับของโจร

             

 

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 วางเพลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทความผิด

ม.ค. 59

ม.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

1

1

0

0

   

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

           

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

           

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

1

1

       

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร

 

 

 

 

 

 

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า

 

 

 

 

 

 

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อา ม.269/1-269/7)

 

 

 

 

 

 

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้

-

-

-

-

 

 

3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 

 

 

 

 

 

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

 

 

 

 

 

 

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

 

 

 

 

 

 

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

 

 

 

 

 

 

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

 

 

 

 

 

 

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542-2544

 

 

 

 

 

 

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

 

 

 

 

 

 

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ม.ค. 59

ม.ค. 60

การจับกุม     +เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

ราย

คน

ราย

คน

4.1 ยาเสพติด

 43  45 12  13  

 

    4.1.1 ผลิต/นำเข้า/ส่งออก (กัญชา)

         

 

    4.1.2 จำหน่าย/ครอบครองเพื่อจำหน่าย

9

11

3

4

 

 

    4.1.3 ครอบครอง (ยาบ้า)

             - ครอบครอง (กัญชา)

8

8

4

4

 

 

    4.1.4 เสพยาเสพติด (ยาบ้า)

           - เสพกัญชาฯ

           - เสพขับ

           - เสพสารระเหย

26

 

 

 

26

 

 

4

 

1

4

 

1

 

 

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

 1

1

 2

 2

 

 

    4.2.1 อาวุธปืน

1

1

2

2

 

 

    4.2.2 วัตถุระเบิด

 

 

 

 

 

 

4.3 การพนัน

4

29

 

 

 

 

    4.3.1 สลากกินรวบ

 

 

 

 

 

 

    4.3.2. ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์

 

 

 

 

 

 

    4.3.3 การพนันอื่นๆ

4

29

 

 

 

 

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

 

 

 

 

 

 

4.5 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

 

 

 

 

 

 

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี

    - เตร็ดเตร่

29

29

 

 

 

 

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

 

 

 

 

 

 

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

 

 

 

 

รวมกลุ่มที่ 4

77

104

14

15

 

 

หมายเหตุ

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

การเกิด

+เพิ่ม -ลด

ปี 2559

จับได้ร้อยละ

- ฐานความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

 -

 -

 -

 

 

 

*หมายเหตุ จำนวนประชากร ปี 2560 จำนวน 1,579,248 คน