ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน พฤษภาคม 2559 กับ เดือน พฤษภาคม 2560

ประเภทความผิด

พ.ค. 59

พ.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

 3 4 4        

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

 1 1 1        

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

 - - -        

1.3 พยายามฆ่า

 - 1 1        

1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส

    - ทำร้ายร่างกายไม่สาหัส

 1 2 2        

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

    - พรากผู้เยาว์

 1  - -        

 

ประเภทความผิด

พ.ค. 59

พ.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

5 7 7 +2      

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

- - - -        

2.2 ชิงทรัพย์

 -  -        

2.3 วิ่งราวทรัพย์

 -  -        

2.4 ลักทรัพย์

2 2 4 4        

2.5 กรรโชกทรัพย์

 -  -  -        

2.6 ฉ้อโกง

    - เจ้าหนี้โกง

2 2 1 1        

2.7 ยักยอกทรัพย์

1 1  -        

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

 -  - 1 1        

2.9 รับของโจร

 -  -        

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

 -  -  -        

2.11 วางเพลิง

 -  -  -        

2.12 อื่น ๆ

- - 1 1        

 

ประเภทความผิด

พ.ค. 59

พ.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

9  9 1 1 -8   

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 -    

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

   

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

9 9    

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร

   

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า

   

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

   

3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อา ม.269/1-269/7)

   

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้

   

3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

   

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

   

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

   

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

1 1    

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

   

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

   

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

   

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542-2544

   

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

   

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

พ.ค. 59

พ.ค. 60

การจับกุม     +เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

ราย

คน

ราย

คน

4.1 ยาเสพติด

21 22 26 29 +5  

    4.1.1 ผลิต/นำเข้า/ส่งออก (กัญชา)

- - - -    

    4.1.2 จำหน่าย

6 7 2 2    

    4.1.3 ครอบครองเพื่อจำหน่าย

- - 4 4    

    4.1.4 ครอบครอง (ยาบ้า)

             - ครอบครอง (กัญชา)

4 4 5 5    

    4.1.5 เสพยาเสพติด (ยาบ้า)

11 11 15 15    

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

1 1 7 8    

    4.2.1 อาวุธปืน

 1 1 6 7    

    4.2.2 วัตถุระเบิด

- - 1 1    

4.3 การพนัน

13 45 3 6 -10  

    4.3.1 สลากกินรวบ

 5 5 - -    

    4.3.2. ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์

- - - -    

    4.3.3 การพนันอื่นๆ

 8 40 3 6    

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

- - - -    

4.5 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

- - - -    

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี

    - เตร็ดเตร่

 65  65 80 80 +25  

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

- - - -    

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2 2 - -    

รวมกลุ่มที่ 4

137 203 116 123    

หมายเหตุ

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

การเกิด

+เพิ่ม -ลด

ปี 2559

จับได้ร้อยละ

- ฐานความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์