ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน เมษายน 2559 กับ เดือน เมษายน 2560

ประเภทความผิด

เม.ย. 59

เม.ย. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

 -

 -

 2

 

88.94

   

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

 

 

           

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

 

 

           

1.3 พยายามฆ่า

 

 

2

2

       

1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส

    - ทำร้ายร่างกายไม่สาหัส

               

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

    - พรากผู้เยาว์

               

 

ประเภทความผิด

เม.ย. 59

เม.ย. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

7

6

 5

 

78.55

 

 

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

           

 

 

2.2 ชิงทรัพย์

           

 

 

2.3 วิ่งราวทรัพย์

   

 

 

   

 

 

2.4 ลักทรัพย์

 3

2

 4

   

 

 

2.5 กรรโชกทรัพย์

           

 

 

2.6 ฉ้อโกง

    - เจ้าหนี้โกง

 4

 4

 1

 0

     

 

2.7 ยักยอกทรัพย์

 

 

 

 

     

 

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

 

 

         

 

2.9 รับของโจร

             

 

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 วางเพลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทความผิด

เม.ย. 59

เม.ย. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

 2

   

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

           

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

           

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

 

 

 2  2    

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร

 

 

 

 

 

 

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า

 

 

 

 

 

 

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อา ม.269/1-269/7)

 

 

 

 

 

 

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้

 

 

 

 

 

 

3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 

 

 

 

 

 

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

 

 

 

 

 

 

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

 

 

 

 

 

 

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

 

 

 

 

 

 

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

 

 

 

 

 

 

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542-2544

 

 

 

 

 

 

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

 

 

 

 

 

 

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

เม.ย. 59

เม.ย. 60

การจับกุม     +เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

ราย

คน

ราย

คน

4.1 ยาเสพติด

 24 26   19  20    

    4.1.1 ผลิต/นำเข้า/ส่งออก (กัญชา)

 -  -  -    

    4.1.2 จำหน่าย/ครอบครองเพื่อจำหน่าย

 8 10  8 8    

    4.1.3 ครอบครอง (ยาบ้า)

             - ครอบครอง (กัญชา)

 5  6  7    

    4.1.4 เสพยาเสพติด (ยาบ้า)

11  11  5  5    

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

3 4 3 3    

    4.2.1 อาวุธปืน

 3 4  3    

    4.2.2 วัตถุระเบิด

 -  -    

4.3 การพนัน

3 8  11  28    

    4.3.1 สลากกินรวบ

 -  4 4    

    4.3.2. ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์

 1 1  -    

    4.3.3 การพนันอื่นๆ

 2 7 7 24    

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

 - -  -  -    

4.5 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

 -  -  -  -    

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี

    - เตร็ดเตร่

 20 20 43  43    

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

 -  -  -    

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

13  13 1 2    

รวมกลุ่มที่ 4

63

71

79

 98

 

 

หมายเหตุ

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

การเกิด

+เพิ่ม -ลด

ปี 2559

จับได้ร้อยละ

- ฐานความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถยานยนต์

 -

 -

 -