ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน กันยายน 2559 กับ เดือน กันยายน 2560

ประเภทความผิด

ก.ย. 59

ก.ย. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

3 3 0 0        

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

               

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

               

1.3 พยายามฆ่า

               

1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส

    - ทำร้ายร่างกายไม่สาหัส

3 3            

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

    - พรากผู้เยาว์

               

 

ประเภทความผิด

ก.ย. 59

ก.ย. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

9 8 17 15        

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

               

2.2 ชิงทรัพย์

               

2.3 วิ่งราวทรัพย์

1 1            

2.4 ลักทรัพย์

4 3 8 7        

2.5 กรรโชกทรัพย์

               

2.6 ฉ้อโกง

    - เจ้าหนี้โกง

2 2 5 4        

2.7 ยักยอกทรัพย์

2 2 3 3        

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

               

2.9 รับของโจร

               

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

               

2.11 วางเพลิง

               

2.12 อื่น ๆ

    1 1        

 

ประเภทความผิด

ก.ย. 59

ก.ย. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

2 2 2 2    

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

           

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

           

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

1 1        

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร

           

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า

    1 1    

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

1 1        

3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อา ม.269/1-269/7)

           

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้

           

3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

           

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

           

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

           

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

           

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

           

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

           

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

    1 1    

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542-2544

           

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

           

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ก.ย. 59

ก.ย. 60

การจับกุม     +เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

ราย

คน

ราย

คน

4.1 ยาเสพติด

57 94 32 40    

    4.1.1 ผลิต/นำเข้า/ส่งออก (กัญชา)

           

    4.1.2 จำหน่าย

18 23 3 3    

    4.1.3 ครอบครองเพื่อจำหน่าย

    13 20    

    4.1.4 ครอบครอง (ยาบ้า)

             - ครอบครอง (กัญชา)

4 4 10 11    

    4.1.5 เสพยาเสพติด (ยาบ้า)

5 5 6 6    

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

5 5 5 5    

    4.2.1 อาวุธปืน

5 5 5 5    

    4.2.2 วัตถุระเบิด

           

4.3 การพนัน

10 42 15 78    

    4.3.1 สลากกินรวบ

1 1 1 1    

    4.3.2. ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์

           

    4.3.3 การพนันอื่นๆ

9 41 14 77    

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

           

4.5 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

           

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี

    - เตร็ดเตร่

13 13        

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

           

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2 2 3 7    

   4.8.1 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

    3 7    

   4.8.2 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493

           

รวมกลุ่มที่ 4

87 156 55 130    

หมายเหตุ

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

การเกิด

+เพิ่ม -ลด

ปี 2559

จับได้ร้อยละ

- ฐานความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์