ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน สิงหาคม 2559 กับ เดือน สิงหาคม 2560

ประเภทความผิด

ส.ค. 59

ส.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

3 3 0 0        

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

               

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

               

1.3 พยายามฆ่า

1 1            

1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส

    - ทำร้ายร่างกายไม่สาหัส

2 2            

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

    - พรากผู้เยาว์

               

 

ประเภทความผิด

ส.ค. 59

ส.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

12 10 13 13        

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

               

2.2 ชิงทรัพย์

               

2.3 วิ่งราวทรัพย์

1 1 2 2        

2.4 ลักทรัพย์

4 4 6 6        

2.5 กรรโชกทรัพย์

               

2.6 ฉ้อโกง

    - เจ้าหนี้โกง

3 2 1 1        

2.7 ยักยอกทรัพย์

3 2            

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

1 -            

2.9 รับของโจร

               

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

               

2.11 วางเพลิง

               

2.12 อื่น ๆ

    4 4        

 

ประเภทความผิด

ส.ค. 59

ส.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

- - 4 4    

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

           

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

           

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

    3 3    

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร

           

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า

    1 1    

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

           

3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อา ม.269/1-269/7)

           

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้

           

3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

           

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

           

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

           

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

           

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

           

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

           

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

           

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542-2544

           

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

           

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ส.ค. 59

ส.ค. 60

การจับกุม     +เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

ราย

คน

ราย

คน

4.1 ยาเสพติด

27 33 39 41    

    4.1.1 ผลิต/นำเข้า/ส่งออก (กัญชา)

           

    4.1.2 จำหน่าย/ครอบครองเพื่อจำหน่าย

18 24 19 21    

    4.1.3 ครอบครอง (ยาบ้า)

             - ครอบครอง (กัญชา)

3 3 19 19    

    4.1.4 เสพยาเสพติด (ยาบ้า)

6 6 1 1    

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

3 3 3 3    

    4.2.1 อาวุธปืน

3 3 3 3    

    4.2.2 วัตถุระเบิด

           

4.3 การพนัน

10 44 9 51    

    4.3.1 สลากกินรวบ

1 1        

    4.3.2. ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์

1 2 2 2    

    4.3.3 การพนันอื่นๆ

8 41 7 49    

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

           

4.5 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

1 1        

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี

    - เตร็ดเตร่

25 25 9 9    

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

           

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2 3 4 4    

4.8.1 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

    4 4    

4.8.2 พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493

           

รวมกลุ่มที่ 4

68 109        

หมายเหตุ

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

การเกิด

+เพิ่ม -ลด

ปี 2559

จับได้ร้อยละ

- ฐานความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

4

 3