ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน ธันวาคม 2559 กับ เดือน ธันวาคม 2560

ประเภทความผิด

ธ.ค. 59

ธ.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

2 1 4 4 +2 91.12    

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

               

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

               

1.3 พยายามฆ่า

    2 2        

1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส

    - ทำร้ายร่างกายไม่สาหัส

2 1 1 1        

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

    - พรากผู้เยาว์

1 1            

1.6 อื่น ๆ

    1 1        

 

ประเภทความผิด

ธ.ค. 59

ธ.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2560

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

14 10 12 11 -2 85.82    

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

               

2.2 ชิงทรัพย์

               

2.3 วิ่งราวทรัพย์

               

2.4 ลักทรัพย์

2 2 4 4        

2.5 กรรโชกทรัพย์

               

2.6 ฉ้อโกง

    - เจ้าหนี้โกง

10 6 4 4        

2.7 ยักยอกทรัพย์

1 1 4 3        

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

1 1            

2.9 รับของโจร

               

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

               

2.11 วางเพลิง

               

 

ประเภทความผิด

ธ.ค. 59

ธ.ค. 60

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

- - 2 2    

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

           

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

           

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

    2 2    

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร

           

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า

           

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

           

3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อา ม.269/1-269/7)

           

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้

           

3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

           

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

           

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

           

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

           

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

           

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

           

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

           

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542-2544

           

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

           

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ธ.ค. 59

ธ.ค. 60

การจับกุม     +เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

ราย

คน

ราย

คน

4.1 ยาเสพติด

28 29 39 43 +11  

    4.1.1 ผลิต

           

    4.1.2 นำเข้า

           

    4.1.3 ส่งออก

           

    4.1.4 จำหน่าย

11 12 2 2    

    4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหน่าย

    13 15    

    4.1.6 ครอบครอง

9 9 13 15    

    4.1.7 เสพยาเสพติด

8 8 11 11    

    4.1.8 อื่น ๆ

           

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

2 2 3 3  +1  

    4.2.1 อาวุธปืนสงคราม

           

    4.2.2 อาวุธปืน (ไม่มีทะเบียน)

2 2 3 3    

    4.2.3 อาวุธปืน (มีทะเบียน)

           

    4.2.4 วัตถุระเบิด

           

    4.2.5 อื่น ๆ

           

4.3 การพนัน

6 19 2 5 -4  

    4.3.1 สลากกินรวบ

2 2        

    4.3.2. ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์

           

    4.3.3 การพนันอื่นๆ

4 17 2 5    

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

- -        

4.5 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

- -        

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี

    - เตร็ดเตร่

106 106 94 94 -12  

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

- -        

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- - 5 5    

    4.8.1 พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

    5 5    

    4.8.2 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493

           

รวมกลุ่มที่ 4

142 156 143 150 +1  

หมายเหตุ

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

การเกิด

+เพิ่ม -ลด

ปี 2559

จับได้ร้อยละ

- ฐานความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

-

-