ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน มกราคม 2560 กับ เดือน มกราคม 2561

ประเภทความผิด

ม.ค. 60

ม.ค. 61

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2561

(%)

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

 0  0  5 4

+5

91.50

   

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

          100    

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

          83.33     

1.3 พยายามฆ่า

          97.14     

1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส

    4   89.86     

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

     1     100     

1.6 อื่น ๆ

          73.33    

 

ประเภทความผิด

ม.ค. 60

ม.ค. 61

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2561

(%)

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

 9  5  15 11 +6 76.32

 

 

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

           

 

 

2.2 ชิงทรัพย์

    1   100 

 

 

2.3 วิ่งราวทรัพย์

 1 1       100 

 

 

2.4 ลักทรัพย์

 3 3 3   90.61 

 

 

2.5 กรรโชกทรัพย์

           

 

 

2.6 ฉ้อโกง

    - เจ้าหนี้โกง

 3 1 5   76.74   

 

2.7 ยักยอกทรัพย์

 2 0  1     81.97   

 

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

     1 1   87.50   

 

2.9 รับของโจร

           100  

 

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 วางเพลิง

 

 

 

 

 

 100

 

 

2.12 อื่น ๆ

   

1

1

 

35.05

   

 

ประเภทความผิด

ม.ค. 60

ม.ค. 61

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

 - -  2 1    

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

           

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

           

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

           

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร

 

 

 

 

 

 

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า

 

 

 

 

 

 

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

 

 

 1

 

 

 

3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อา ม.269/1-269/7)

 

 

 

 

 

 

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้

-

-

1

1

 

 

3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 

 

 

 

 

 

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

 

 

 

 

 

 

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

 

 

 

 

 

 

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

 

 

 

 

 

 

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

 

 

 

 

 

 

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542-2544

 

 

 

 

 

 

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

 

 

 

 

 

 

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ม.ค. 60

ม.ค. 61

การจับกุม     +เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

ราย

คน

ราย

คน

4.1 ยาเสพติด

12  13  41 39  

 

    4.1.1 ผลิต

         

 

    4.1.2 นำเข้า

           

    4.1.3 ส่งออก

           

    4.1.4 จำหน่าย

           

    4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหน่าย

 3 4  11 9  

 

    4.1.6 ครอบครอง

 4 4  11 12  

 

    4.1.7 เสพยาเสพติด

 4 4  19 18  

 

    4.1.8 อื่น ๆ

           

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

2 2  6 6  

 

    4.2.1 อาวุธปืนสงคราม

           

    4.2.1 อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)

2 2  6 6  

 

    4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)

           

    4.2.4 วัตถุระเบิด

         

 

    4.2.5 อื่น ๆ

           

4.3 การพนัน

     8 31  

 

    4.3.1 บ่อนการพนัน (ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป)

           

    4.3.1 สลากกินรวบ

       

 

 

    4.3.2. ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์

       

 

 

    4.3.3 การพนันอื่น ๆ

     8 31

 

 

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

       

 

 

4.5 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

       

 

 

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี

    - เตร็ดเตร่

     33 34

 

 

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

       

 

 

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

       

 

 

รวมกลุ่มที่ 4

 14 15  88 110

 

 

หมายเหตุ

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

การเกิด

+เพิ่ม -ลด

ปี 2561

จับได้ร้อยละ

- ฐานความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

 -

 -

 -

 

 

 

*หมายเหตุ จำนวนประชากร ปี 2561 จำนวน 1,584,661 คน