ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 กับ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประเภทความผิด

ก.พ. 60

ก.พ. 61

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2561

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

 5 1  2 2

-3

91.50

   

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

 2 1            

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

 2              

1.3 พยายามฆ่า

    1        

1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส

    - ทำร้ายร่างกายไม่สาหัส

     1 1        

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

    - พรากผู้เยาว์

 2              

1.6 อื่น ๆ

               

 

ประเภทความผิด

ก.พ. 60

ก.พ. 61

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

เป้าหมาย

ปี 2561

ผลการปฏิบัติ

อัตราคดีต่อแสน

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

 6 5  14 11 +8 76.32

 

 

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

           

 

 

2.2 ชิงทรัพย์

           

 

 

2.3 วิ่งราวทรัพย์

     1 1    

 

 

2.4 ลักทรัพย์

 3 3  6 6    

 

 

2.5 กรรโชกทรัพย์

           

 

 

2.6 ฉ้อโกง

    - เจ้าหนี้โกง

     2        

 

2.7 ยักยอกทรัพย์

 3 2        

 

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

     2 2      

 

2.9 รับของโจร

             

 

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 วางเพลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 อื่น ๆ

   

2

2

       

 

ประเภทความผิด

ก.พ. 60

ก.พ. 61

การเกิดคดี

+เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

 - -  2 2    

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

           

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

           

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

     2 2    

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร

 

 

 

 

 

 

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า

 

 

 

 

 

 

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อา ม.269/1-269/7)

 

 

 

 

 

 

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้

       

 

 

3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 

 

 

 

 

 

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

 

 

 

 

 

 

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

 

 

 

 

 

 

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

 

 

 

 

 

 

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

 

 

 

 

 

 

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542-2544

 

 

 

 

 

 

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

 

 

 

 

 

 

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ก.พ. 60

ก.พ. 61

การจับกุม 

+เพิ่ม -ลด

หมายเหตุ

ราย

คน

ราย

คน

4.1 ยาเสพติด

    26  28  

 

    4.1.1 ผลิต

         

 

    4.1.2 นำเข้า

           

    4.1.3 ส่งออก

           

    4.1.4 จำหน่าย

    7  

 

    4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหน่าย

    6 5    

    4.1.6 ครอบครอง

    7 7  

 

    4.1.7 เสพยาเสพติด

    9 9  

 

    4.1.8 อื่น ๆ

           

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

    3 3  

 

    4.2.1 อาวุธปืนสงคราม

         

 

    4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)

    3 3    

    4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)

           

    4.2.4 วัตถุระเบิด

         

 

    4.2.5 อื่น ๆ

           

4.3 การพนัน

    5 22  

 

    4.3.1 บ่อนการพนัน (ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป)

           

    4.3.2 สลากกินรวบ

    1 1

 

 

    4.3.3 ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์

       

 

 

    4.3.4 การพนันอื่น ๆ

     4 21

 

 

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

       

 

 

4.5 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

       

 

 

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี

     42 42

 

 

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

       

 

 

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     3 3

 

 

    4.8.1 พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

    3 3    

    4.8.2 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493

           

รวมกลุ่มที่ 4

    79 100

 

 

หมายเหตุ

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

การเกิด

+เพิ่ม -ลด

ปี 2560

จับได้ร้อยละ

- ฐานความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

       

 

 

 

*หมายเหตุ จำนวนประชากร ปี 2561 จำนวน 1,584,661 คน