ประวัติสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

     สำหรับประวัติของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2466 โดยมี ร้อยตำรวจเอก มงคล ประภาสะวัตร  เป็นหัวหน้าสถานีเป็นคนแรก ซึ่งขณะนั้นเป็นตำแหน่งระดับ ผู้บังคับกองร้อย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2466 ถึง 2467 ต่อมาเปลี่ยนเป็นระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี มี พันตำรวจตรี แหลมทอง  ญาณอุบล ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก (ปีพุทธศักราช ๒๘๑๘) จากนั้นเปลี่ยนเป็นระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี มี พันตำรวจเอก สมนึก หงส์สุรพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก
(ปีพุทธศักราช  2537) และสับเปลี่ยนหมุนเวียนจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันมี พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  เป็นหัวหน้าสถานี