ประวัติสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

 

     สำหรับประวัติของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ โดยมี ร้อยตำรวจเอก มงคล ประภาสะวัตร  เป็นหัวหน้าสถานีเป็นคนแรก ซึ่งขณะนั้นเป็นตำแหน่งระดับ ผู้บังคับกองร้อย   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๖๖  ถึง๒๔๖๗ ต่อมาเปลี่ยนเป็นระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี มี พันตำรวจตรี แหลมทอง ญาณอุบล ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก ( ปีพุทธศักราช ๒๘๑๘ )      จากนั้นเปลี่ยนเป็นระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี มี พันตำรวจเอก สมนึก หงส์สุรพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก (ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๗) และสับเปลี่ยนหมุนเวียนจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันมี พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์  ศรีเสริม   เป็นหัวหน้าสถานี