ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

ข้อมูลทั่วไป

ขนาดและที่ตั้ง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 74 - 3 - 13.4 ไร่ ( ได้รับโอนที่ดินแขวงการทางบุรีรัมย์ จากกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2541 จำนวน 32 – 1 – 58.4 ไร่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ ) 


อาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ของเอกชนและถนนสาธารณะ
ทิศใต้ ติดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ของเอกชน

 

ที่อยู่:

อาคารพยาธิวิทยาคลินิก 1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

 

โทรศัพท์:

0-4460-2005