เรื่อง ขอขอบพระคุณ และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแข่งขันชกมวยหญิงสู่ประชาคมอาเซียน AEC ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7

 

                       ชมรมมวยไทยหญิงแห่งประเทศไทย รู้สึกซาบซึ่้งในความีน้ำใจ และกราบขอบพระคุณประชาชนชาวไทยที่เล็งเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายเพื่อให้นักกีฬาชาย -หญิงร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬามวยไทยหญิงสู่ระดับประเทศต่อไป โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้โครงการจัดและสนับสนุนการแข่งขันชกมวยไทยหญิงต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาปีพุทธศักราช ๒๕๔๘-๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๓๐๐ ครั้ง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่าน                  

                      อนึ่ง การแข่งขันวันรวมน้ำใจมวยหญิงสู่ประชาคมอาเซียน AEC ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ซึ่งเป็นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นหญิง ของชมรม ตามโครงการ ครั้งที่ ๒๖๖

ณ เวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. บัตรการชมการแข่งขัน ในราคาบัตรละ ๒๐๐ บาท

สามารถเข้าชมได้ตลอดโครงการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

     082-1787187

  044-354240

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชมรมมวยไทยหญิงแห่งประเทศไทย ศึกมวยหญิงสะท้านแดนสยาม