ประกาศ!!

 

         ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสนามข้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย สหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย และสหพันธ์กรีฑานานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม บุรีรัมย์มาราธอน” (BURIRAM MARATHON) ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เป็นสนามแข่งขันมาราธอนที่ดีระดับโลก เป็นจุดหมายอันประทับใจที่นักวิ่งมาราธอนทั่วโลกต้องการมาสัมผัสบรรยากาศสักครั้งหนึ่งในชีวิตตน อันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่ เมืองกีฬา” (Sport City) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์อย่างยิ่งที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ จะเสด็จร่วมกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

ดังนั้น เพื่อแสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างบรรยากาศการต้อนรับการแข่งขันที่ประทับใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะตามเส้นทางการแข่งขัน ดังนี้

1.  ห้ามใช้ยวดยานพาหนะ ห้ามจอดรถ หรือสิงกีดขวางต่างๆ บนพื้นผิวจราจร ตลอดเส้นทางถนนอนุวรรตน์ (จากแยกสะพานยาวถึงแยกโรงฆ่าสัตว์) ถนนจิระ (จากแยกโรงฆ่าสัตว์ถึงหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) และถนนเสด็จนิวัติทั้งสองฝัง ในระหว่าง คืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 24.00 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น.

2.       ควบคุมดูแลหรือกักสัตว์เลี้ยงไม่ให้ออกมาเพ่นพ่าน หรือกีดขวาง ทำอันตรายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

3.       ดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้าบ้าน ร้านค้า และบ้านเรือนของตน

4.  แสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี เช่น ติดตั้งป้ายต้อนรับ ร่วมเชียร์ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเข้าแข่งขัน ระหว่างเวลา 05.00  - 11.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยดี และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่าน รวมทั้งต้องขออภัยในความไม่สะดวกบางประการด้วยเช่นกัน

 

 

                                                                                                              เทศบาลเมืองบุรีรัมย์