รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

           ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (สำหรับบุคคลทั่วไป) และรับสมัครนักศึกษาใหม่ โท-เอ โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ (สำหรับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปี 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 สมัครออนไลน์ และดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://gs.kku.ac.th นอกจากนี้ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์หรือการทดสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดได้ที่ http://englishservices.kku.ac.th/app หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4320-2420, 0-88062-0132