เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 4

 

*** ที่มา : http://www.buriram.ru.ac.th ***