การรับโอนเจ้าพนักงานตำรวจศาล

 

 

 

*** ที่มา : การรับโอนเจ้าพนักงานตำรวจศาล ***