ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


พิธีมอบชุดพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจและการฝึกอบรมฯ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล รรท.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ตามโครงการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างก่อนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๓

วันที่ (๖ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๖.๐๐ น.

พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล  รรท.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรรม (ช่วงที่ ๓) ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๓ “ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ต.ค. ๖๐ โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ฯ  พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย  รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ชุดปฏิบัติการ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ , อปพร. , ตรบ. รวมทั้งฝ่ายปกครอง , อส. , มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม ร่วมปล่อยแถว ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ และสถานีตำรวจภูธรในสังกัดปล่อยแถวพร้อมกัน จำนวน ๓๔ สถานี


ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ (๖ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. 

พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล  รรท.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนแเดร์

วันที่ (๔ ต.ค. ๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนแเดร์  พร้อม ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ด.ต.ชุติเทพ ราชวิชา , ด.ต.จำเนียน ปิ่นแก้ว , ด.ต.องอาจ พันวัน,ด.ต.ชนะพัฒน์ เฉลิมรัมย์ และ ส.ต.ต.ศิริพันธ์ ลิ่มไธสง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์


การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ น.  

สภ.เมืองบุรีรัมย์ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดจัดทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๙ ทีม โดยการแข่งขันจัดเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด ซึ่งจะทำการแข่งขันทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามซัลโว เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกันอีกด้วย 


พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ภ.จจว.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น.  

พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์ และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ กำชับการปฏิบัติให้ไปเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม สภ.เมืองบุรีรัมย์


ประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.  

นายก กมล  เรืองสุขศรีวงศ์  ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และที่ปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ณ ห้องประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์