ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ตรวจติดตามและประเมินผลตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.อ.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์ รอง ผบก.สง.ก.ต.ช , พ.ต.อ.ประยุทธ  โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  พร้อมคณะตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มาตรวจติดตามและประเมินผลตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ ให้การต้อนรับ


ชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่โคกไผ่ใหญ่

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ร.ต.อ.นิรุธ สาระสิทธิ์ รองสว.จร.ฯ , ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสถิตยาภรณ์ รอง สวป.ฯ พร้อมด้วยชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านโคกไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เดือนกรกฎาคม

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ๑๐ กลุ่มหมาย ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๓ “ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”ประจำเดือน ก.ค. ๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ก.ค. ๖๐ โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์ ผกก.สภ.ห้วยราช  พ.ต.อ.ชัชวาลย์ เปาอินทร์  ผกก.สภ.หนองสองห้อง  พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านด่าน, ชุดปฏิบัติการ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครตำรวจชุมชน , อาสาสมัครรักษาดินแดน, อป.พร.,  ร่วมพิธีฯ จำนวน ๒๐๐ นาย ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ 


ทำบุญตักบาตร สถานีตำรวจ

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตร สถานีตำรวจ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจทุกนาย และร่วมรับประอาหารร่วมกัน บริเวณลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์


ปฐมนิเทศ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฝึกปฏิบัติราชการงานอำนวยการ

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท.กิตติศักดิ์  สุวรรณธาดา สว.อก.ฯ  
ปฐมนิเทศ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฝึกงานด้านงานอำนวยการ สภ.เมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๒๒ นาย และกำชับให้รักษาระเบียบวินัยและตั้งใจในการฝึกปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 


ประชุมข้าราชการตำรวจ การปรับทัศนคติการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้เรียก ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อประชุมชี้แจง การปรับทัศนคติการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.ชั้น ๒ สภ.เมืองบุรีรัมย์


ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ชุดปฎิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพัน์ดีเด่น ประจำปี 2560

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.

       พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.ท.อรรถพร พุ่มห้วยรอบ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.สุริโย แก้วบุตรดี รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.สิทธิชัย สมญาติ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อม ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ชุดปฎิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพัน์ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ บ้านร่องหมากน้อย ม.12 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์